W dniu 4 września 2017 r. o godz. 9.30 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Odśpiewano hymn państwowy. Następnie Pani Dyrektor szkoły Dorota Adamska  powitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości Pana Wójta Pawła Dziewita i Pana Dyrektora Józefa Draba. Przedstawiła organizaję roku szkolnego oraz zwróciła uwagę na bezpieczne zachowanie się uczniów w szkole i poza nią.      

       Po części oficjalnej dzieci udały się na spotkanie z wychowawcami.